Good Veurein

  

GV 92 Medicijngebruik

juni 2023


We gebruiken allemaal wel medicijnen en naarmate we ouder worden, worden dat er steeds meer. Maar dat brengt bepaalde risico's met zich mee. 

Good Veurein sprak met huisarts Jonas Göbbels, met apotheker  Henk-Jan Verburg en met Joachim Schonk, die als diabetespatiënt veel medicijnen moet gebruiken.

We spraken met hen over het gebruik van medicijnen en de risico's die daar aan kleven, zeker als je meerdere medicijnen inneemt.

  • Ouderen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, wat kan resulteren in het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen. En daardoor is er een grotere kans dat die medicijnen op elkaar reageren: elkaar tegenwerken of elkaar juist versterken of ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken.
  • En naarmate je ouder worden, verandert ook je stofwisseling, zoals een verminderde nier- en leverfunctie. Daardoor kan de manier waarop het lichaam medicijnen verwerkt, veranderen. Een medicijn blijft langer in het systeem of het kan zich opstapelen, wat kan leiden tot bijwerkingen of zelfs tot vergiftiging.
  • Ouderen zijn over het algemeen gevoeliger voor bijwerkingen van medicijnen. Bijwerkingen kunnen variëren van duizeligheid en vermoeidheid tot meer ernstige complicaties zoals bloedingen of verwardheid.
  • Ook het correct innemen van medicijnen kan voor ouderen een uitdaging zijn, vooral als ze meerdere medicijnen moeten gebruiken. Problemen zoals vergeetachtigheid, complexe medicatieschema's en moeite met het openen van verpakkingen kunnen leiden tot verkeerd gebruik of het missen van doses.

Om de risico's te verminderen en de veiligheid van medicatiegebruik te vergroten, zijn er verschillende maatregelen die genomen kunnen worden:

  • Als je meerdere medicijnen moet nemen, is het verstandig om regelmatig met de huisarts of de apotheker de lijst met medicijnen door te nemen om te controleren of ze nog wel nodig zijn, of er geen onnodige dubbelingen zijn en om het risico van ongewenste interacties tussen medicijnen te minimaliseren.
  • Het is daarbij belangrijk dat je open communiceert met hun zorgverleners over alle medicijnen die je gebruikt. En dan gaat het niet alleen over de medicijnen die je op recept van huisarts of specialist krijgt, maar ook over de vrij verkrijgbare medicijnen uit de supermarkt, voedingssupplementen en kruidenpreparaten. Dit helpt bij het identificeren van potentiële risico's en het maken van eventuele aanpassingen.
  • Ouderen moeten goed geïnformeerd worden over hun medicijnen, inclusief mogelijke bijwerkingen en hoe ze hun medicatie correct moeten innemen. Dit kan helpen om verwarring te voorkomen en de therapietrouw te bevorderen.
  • Een handig hulpmiddel is het gebruik van medicatiedoosjes of medicatierollen. Dit kan helpen om de medicijnen op de juiste manier in te nemen