Good Veurein

 Good Veurein gaat de buurt in
Wij hebben inmiddels in ruim 80 afleveringen allerlei ontwikkelingen laten zien, waarmee de ouder wordende burger te maken kan krijgen. Inwoners delen hun ervaringen met de kijker op tal van terreinen over problemen waar ze mee maken hebben gekregen en over nieuwe kansen die zich voordeden. Samen vormen ze een rijke schat aan informatie waar we wat mee willen doen. We krijgen naar aanleiding van de getoonde afleveringen vaker reacties en vragen naar informatie over het behandelde onderwerp. 

Daarom gaan we in alle buurten van Maastricht die daarom vragen, discussiebijeenkomsten houden. Dit samen met de buurtnetwerken en ondersteund door welzijnsorganisaties, ouderenbonden en vakbonden. We hebben inmiddels een aantal bijeenkomsten gehouden, waar we een geanimeerde discussie met en tussen de aanwezigen hadden. 

In zo'n bijeenkomst tonen we eerst een aflevering van Good Veurein over het onderwerp dat aan de orde is, waarna de bezoekers in de gelegenheid zijn om daarover met elkaar en met deskundigen in overleg te gaan en vragen te stellen. 

Als u zelf een bepaald onderwerp aan de orde wilt stellen, neem dan contact op met het buurtnetwerk. Zij kunnen dan beoordelen of ze een bijeenkomst van het netwerk willen organiseren over dit onderwerp. Samen maken we er dan een leerzame en gezellige bijeenkomst van.

Hou dus de agenda van de buurtnetwerken in de gaten om te zien wanneer er in uw buurt een bijeenkomst wordt gepland.