Good Veurein

 


 

GV 89 Dagbesteding

maart 2023
In Nederland ondervinden 650.000 mensen dagelijks de gevolgen van hersenletsel. We spreken over hersenletsel als er sprake is van bijvoorbeeld een beginnende vorm van dementie of van een hersenbloeding. Dat is een enorm aantal en jaarlijks komen daar 130.000 bij.

Leven met een hersenletsel heeft gevolgen voor de mate waarin je nog zelfstandig allerlei dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren. Ook heeft het gevolgen voor de mate waarin je sociale contacten kunt onderhouden. Sociaal isolement ligt op de loer. En het brengt ook een flinke druk op de mantelzorger met zich.

Dagbesteding voor mensen met hersenletsel kan zeer nuttig zijn om hen te helpen hun vaardigheden te verbeteren, hun zelfvertrouwen te vergroten en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Er zijn verschillende soorten dagbesteding die beschikbaar zijn voor mensen met hersenletsel, afhankelijk van hun individuele behoeften en interesses.

Enkele voorbeelden van dagbesteding voor mensen met hersenletsel zijn:

- Activiteitencentra: deze centra bieden een breed scala aan activiteiten, zoals koken, kunst en ambachten, muziek, sport en recreatie. Deze activiteiten zijn ontworpen om de cognitieve, fysieke en sociale vaardigheden van mensen met hersenletsel te verbeteren.
- Werk- en opleidingsprogramma's: deze programma's bieden vaardigheidstraining, stages en plaatsing in werkgelegenheid voor mensen met hersenletsel.
- Therapieprogramma's: deze programma's omvatten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en andere vormen van therapie om de fysieke, cognitieve en communicatieve vaardigheden van mensen met hersenletsel te verbeteren.
- Dagbehandelingsprogramma's: deze programma's bieden een combinatie van therapieën, activiteiten en ondersteuning om mensen met hersenletsel te helpen bij hun herstel en re-integratie in de samenleving.
- Vrijwilligerswerk: vrijwilligerswerk kan een geweldige manier zijn voor mensen met hersenletsel om betrokken te blijven bij hun gemeenschap en hun vaardigheden te verbeteren.

Het is belangrijk om te overleggen met een arts of een wijkverpleegkundige om te bepalen welke vorm van dagbesteding het beste past bij de individuele behoeften, mogelijkheden en interesses van de persoon met hersenletsel.

Good Veurein heeft een drietal activiteitencentra bezocht om te zien wat daar zoal wordt aangeboden en sprak met een wijkverpleegkundige om te horen hoe wordt bepaald of je in aanmerking komt voor dagbesteding.  

 


Meer informatie over de getoonde activiteitencentra vindt u onder;

- www.zorgateliermaastricht.nl

- www.sgl-zorg.nl

- www.envida.nl>verpleegzorg>naar-alle-zorgcentra>hagerpoort