Good Veurein

 78 TAAL!

September '21

1 op de 16 Nederlanders heeft moeite met het lezen en begrijpen van eenvoudige teksten. Maar je kunt hulp vragen én krijgen. Good Veurein geeft in aflevering TAAL! enkele voorbeelden van die hulp. Kunnen lezen en begrijpen wat er staat is zo belangrijk in het leven.

Mensen schamen zich vaak voor het niet goed kunnen lezen en/of schrijven. Ze lopen er in ieder geval niet mee te koop en lopen het risico in een sociaal isolement te komen.

Maar als mensen eenmaal deelnemen aan activiteiten/lessen om iets te doen aan hun laaggeletterdheid komen ze uit hun isolement, overwinnen hun schaamte en kunnen weer beter meedoen in de maatschappij. Durf daarom hulp te vragen bij problemen met lezen!

Als je vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen, dan is het in eerste instantie belangrijk om dit te benoemen. En hulp aan te bieden. Hulp die je bijvoorbeeld kunt vinden bij volwasseneneducatie en in verschillende vormen bij de bibliotheek.


Met dank aan :

www.vistacollege.nl

www.bibliotheekmeerssen.nl

www.bibliotheekmaastricht.nl

www.vidar.nl

Stichting ABC komt op voor de belangen van laaggeletterden. Hier zijn ook makkelijke websites te vinden van en voor laaggeletterden: www.st-abc.nl

Meer informatie over laaggeletterdheid is te vinden op:

www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid

www.taalvoorhetleven.nl

www.bibliotheek.nl

www.voorleesexpress.nl

www.oefenen.nl

www.leestoets.nl

www.gratisnederlandsleren.nl

www.woordentrainer.nl