Good Veurein

 

83 Mantelzorg

mei 2022

Velen van ons krijgen te maken met de zorg voor de ander. Het begint met een helpende hand toesteken bij wat klusjes, maar als de hulpbehoefte groter wordt gaat het helpen bijna ongemerkt naar zorg voor de ander.

Als die zorg zwaar wordt kun je doorgaans in eerste instantie terecht bij familie, buren en vrienden. Maar dat houdt een keer op. Dan is de belasting ook voor hen te groot. Waar kun je dan terecht voor hulp en ondersteuning? En wanneer moet je daar steun zoeken?

We leggen deze vragen voor aan het steunpunt Mantelzorg en aan het WMO-loket.

Jeske Lammers, beleidsmedewerker sociaal beleid van de gemeente Maastricht legt uit welke opdracht de gemeente heeft op grond van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ze geeft aan wat er in het zogenaamde Keukentafelgesprek ter sprake komt, namelijk het in kaart brengen van de hulpvraag, bekijken welke mogelijkheden voor ondersteuning er in de directe omgeving van de hulpbehoevende aanwezig zijn en welke oplossingen er verder zijn. Deze worden vastgelegd in een Ondersteuningsplan met daarin de afgesproken oplossingen voor de zorgvraag.

Tanja Goessen, mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg geeft een toelichting op waar je terecht kunt voor ondersteuning. (Huisarts, wijkverpleegkundige, WMO-loket) Ze onderstreept het belang van het op tijd onderkennen van de behoefte aan ondersteuning, zodat ook preventieve begeleidingstrajecten kunnen starten. Veel mantelzorgers zien niet of ontkennen zelfs dat de zieke of zijzelf hulp kunnen gebruiken. Ze licht toe welke ondersteuningsmogelijkheden het Steunpunt biedt;

Judith Lansink, coördinator Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland, benadrukt dat mantelzorg een zorg betekent van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zeker bij een ziekte als dementie hoopt zij dat er zo snel mogelijk contact wordt gelegd om degene met dementie alsook de mantelzorger te begeleiden bij het omgaan met deze ziekte.

U kunt veel informatie vinden over mantelzorg op de websites van

www.mantelzorg.nl,

www.mantelzorgzuid.nl en

www.hulpbijdementiezuid.nl

Een overzicht van apps voor mantelzorgers vindt u op

www.mantelzorg.nl/onderwerpen/delen-van-zorg/overzicht-van-gratis-apps-voor-mantelzorgers


84 Helpende Handen

juni 2022

Soms heb je van die problemen die je niet goed zelf kunt oplossen. Maar geen nood, er is altijd wel ergens hulp te krijgen. In deze aflevering nemen we u mee naar een aantal voorbeelden van zo’n helpende hand.

Het is belangrijk om je administratie op orde te hebben. Dat is niet eenvoudig omdat je van allerlei instanties en bedrijven brieven met afspraken of oproepen krijgt waarbij je goed moet opletten of je een reactie moet sturen of die je moet bewaren. Welzijnsorganisatie Trajekt kent het zogenaamde Klapperproject, waarbij een vrijwilliger thuis langs komt om samen alle papieren na te kijken en te ordenen: welke kunnen weg, welke moeten worden bewaard en hoe kun je ze overzichtelijk in een klapper opbergen? Bovendien helpt de vrijwilliger om de juiste actie te ondernemen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een voorziening. Waar nodig wordt verwezen naar deskundigen.

Als je met schulden te maken hebt waar je maar niet vanaf komt, kunnen vrijwilligers van Humanitas helpen. Ze bekijken waar het probleem zit en helpen je om orde op zaken te stellen, zodat je uit de financiële problemen komt.  

Heb je hulp nodig bij de reparatie van kapotte of beschadigde spullen? Dan kun je een afspraak maken bij het Reparatieloket van het Werkhuismaastricht, waar de medewerkers je graag verder helpen.

En ken je iemand die even wat hulp goed kan gebruiken, steek dan zelf een helpende hand uit. Daar heb je zelf lol aan en de ander zal je zeker dankbaar zijn. Kijk maar naar Irma en Twajn.


Onderstaande links helpen u verder bij vragen of opmerkingen.

www.trajekt.nl

www.humanitas.nl

www.werkhuismaastricht.nl/reparatieloket